Loading...

Project Reference

Project Reference

ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ

บริษัท 361 แอบโซลูท จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างงานด้านวิศวกรรมงานระบบให้แก่โครงการทั้งจากภาครัฐบาล และเอกชน ไม่ว่าโครงการเหล่านั้นจะเป็นโครงการที่มีโครงสร้างอันยิ่งใหญ่ มีความซับซ้อน หรือเป็นโครงการขนาดย่อมที่ต้องการความละเอียดอ่อน บริษัทก็สามารถดูแล แก้ไข พร้อมพัฒนาระบบด้านงานระบบวิศวกรรมต่างๆ ให้แก่ทุกโครงการได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมนำเสนอรูปแบบการปฏิบัติงานที่จะสามารถสร้างผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้าของเราอย่างจริงใจ